Cách tính điểm trong game chắn

Chắn là môn bài lá dân gian được người dân Miền Bắc rất ưa chuộng trong thời xưa. Được cải tiến từ bộ bài huyền thoại tổ tôm, chắn cạ trở nên là một trò chơi dễ chơi và dễ học hơn nhiều so với trò tổ tôm xưa.

Hiện nay, cách chơi chắn cạ là phổ thông nhất. Tổ tôm và Chắn bí ngũ giờ đây dường như vắn bóng khi còn rất ít người có thể chơi được trò này.

Mỗi cước được quy định tương ứng với số “Điểm” và số “Dịch”

Khi ù đúng luật, dựa vào các cước xướng sẽ tính ra số điểm tổng, nhân tổng này với số điểm cược sẽ ra số điểm mỗi người thua phải mất cho người ù.

Bảng tính điểm cước ù

Điểm và dịch của cước mang tính địa phương, khi chơi chắn online trên chắn vạn văn qui định định về điểm và dịch theo hầu hết các địa phương ở miền bắc như sau:

Cước Điểm Dịch Ghi chú
Xuông 2 0
Thông 3 1
Chì 3 1
Thiên Ù 3 1
Địa Ù 3 1
Tôm 4 1
Lèo 5 2
Bạch Định 7 4
Tám Đỏ 8 5
Kính Tứ Chi 12 9 Tính bằng 8 đỏ 2 lèo
Thập Thành 12 9 Tính bằng 8 đỏ 2 lèo
Có Thiên Khai 3 1
Có Ăn Bòn 3 1
Ù Bòn 3 1
Có Chíu 3 1
Chíu Ù 3 1
Bạch Thủ 4 1
Bạch Thủ Chi 6 3
Hoa Rơi Cửa Phật 20 17 = 10 Xuông
Cá Lội Sân Đình 20 17 = 10 Xuông

Chú ý: có thể nhớ đơn giản bằng cách với các cước có điểm >3 thì “dịch = điểm – 3” và với các cước có điểm <=3 thì “dịch = điểm – 2”

Việc nhớ về cách tính điểm và dịch sẽ giúp các bạn khá nhiều khi chơi chắn vạn vạn vì trong chắn vạn văn có chế độ chơi “Ù 4-11”. Đây là chế độ dành cho những người chơi kinh nghiệm và đã thành thạo hệ thống.

Khi chọn chế độ chơi này, người Ù phải được ít nhất 4 điểm, nếu không đủ 4 điểm sẽ phải đền cho cả làng mỗi nhà 11 điểm. Khi không đủ 4 điểm mà được Ù, bạn có thể chọn Không Ù để đỡ bị đền và sẽ không được Ù nữa.

Cách tính tổng điểm ván ù

+ Nếu chỉ xướng 1 cước thì điểm tổng = Điểm của cước đó

+ Nếu xướng nhiều cước thì điểm tổng = Điểm của cước có điểm lớn nhất + tổng số Dịch của các cước còn lại

VD: Chíu Ù ,Bạch thủ ,có 2 Tôm, có Lèo

Điểm tổng = Cước có điểm lớn nhất (Lèo: 5đ) + Dịch của Chíu Ù (1) + 2 x Dịch của Tôm(1) + Dịch của bạch thủ (1) = 9 điểm

Lưu ý: các trường hợp sau được tính thêm điểm của Gà.

: Nếu chơi Gà thì điểm tổng được cộng thêm với số gà * số điểm cho mỗi gà (thường là 5 điểm)

Những cước sau được tính Gà:

– “Ù bòn bạch thủ” hoặc “ù bòn bạch thủ chi”

– Thập thành

– Kính tứ chi

– “Bạch định” hoặc “bạch định tôm” (Tùy chọn)

– “Tám đỏ” hoặc “Tám đỏ có lèo” (Tùy chọn)

– Bạch thủ chi (có nơi chơi có gà hoặc không gà)

– “Chì bạch thủ” (2 gà, hoặc 1 gà, tùy chọn)

Chú ý: Thông thường thì các bàn chơi chắn mặc định của chắn vạn văn được thiết lập ở chế độ: Ù bòn bạch thủ 1 gà, thập thành 1 gà, kính tứ chi 1 gà, bạch định 1 gà, tám đỏ 1 gà, bạch thủ chi 1 gà, chì bạch thủ 1 gà người chơi có thể thay đổi các chế độ về gà trong phần cài đặt bàn chơi nếu là chủ bàn. Các bạn có thể tham khảo link về các chế độ chơi trong chắn vạn văn.

VD: Chì bạch thủ chi, Tám đỏ, 2 lèo

Số gà = Tám đỏ + Chì Bạch thủ + Bạch thủ chi = 3 gà

Điểm tổng = Cước có điểm lớn nhất (Tám đỏ: 8) + Dịch chì(1) + Dịch Bạch thủ chi(3) + 2 * dịch Lèo (2) + điểm Gà ( 5 x 3 = 15 điểm) = 31 điểm

(Cách tính trên là cách tính với chế độ chơi thông thường về số gà).

đăng ký chơi chắn online tại VN88